Připravujeme

BUDE TRADIČNÍ VÝSTAVA ČAS ADVENTU A VÁNOC POKRAČOVAT ?

Vánoční výstava v Boharyni má svoji tradici. V roce 2014 se konal 12. ročník této akce. Aktuální otázkou je, zda bude tato tradice pokračovat. Zastupitelstvo obce Boharyně na dvou po sobě jdoucích zasedání opakovaně zamítlo přidělení finančního příspěvku pro Bohárensko. Zastupitelstvo má pochopitelně plné právo rozhodovat o přidělování finančních příspěvků zájmovým sdružením a má plné právo takovou žádost i zamítnout. Otázkou však zůstává proč všechny ostatní žádosti o přidělení finančních příspěvků pro zájmové organizace byly bez problémů schváleny a proč právě žádost Bohárenska byla některými zastupiteli jako jediná zamítnuta ? Měří tito zastupitelé všem stejným metrem ?

Někteří zastupitelé prý neví, co to Bohárensko o.s. je. Prý neví kdo se za ním skrývá a neví kolik má členů. Bohárensko vzniklo již v roce 2010. Za dobu své existence uspořádalo v obci řadu akcí. Nejde jen o tradiční každoroční dvoudenní výstavu Čas adventu a Vánoc, ale i o dva ročníky Dětské olympiády deskových her, Velikonoční výstavu, Noc kostelů, koncerty v kostele, Svatomartinské odpoledne, akce pro děti a rodiče Kdo hledá najde, Malování na sídlišti, Barevný podzim. V minulosti Bohárensko od obecního zastupitelstva opakovaně finanční příspěvek na pořádání těchto akcí obdrželo a také jeho využití vždy do koruny vyúčtovalo. Pro přidělení těchto finančních příspěvků v minulosti bez problémů hlasovali ti samí zastupitelé, kteří dnes tvrdí že neví co Bohárensko je či kdo za ním stojí. Pravý opak je však pravdou. Tito lidé dobře vědí co Bohárensko je a také ví kdo za ním stojí. A právě proto žádost zamítli.