Informace o nás

Jsme sdružení bohárenských patriotů, tedy obyvatel obce Boharyně a jejích částí Homyle, Trnava, Zvíkov a Budín, kteří si řekli, že nemá smysl jen lamentovat nad nedostatky občanského soužití a nad rozsahem kulturního, sportovního a společenského vyžití v obci. Rozhodli jsme se, že pro zlepšení situace uděláme něco sami. Chceme své síly napřít k obnově a zachování duchovních a materiálních hodnot, včetně historických památek v obci a českých národních tradic a zvyklostí na vesnici, a přispět k rozvoji kulturního a společenského života obce jako celku. Rovněž se chceme zaměřit na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí a  na tvorbu zdravých životních podmínek jako základního předpokladu plnohodnotného života na venkově. Na jaře roku 2010 jsme začali zvažovat a konzultovat naše možnosti a během léta 2010 jsme se dohodli na založení občanského sdružení, které bylo nejsnazší cestou k uskutečnění našich plánů. Počátkem září 2010 tak bylo  Ministerstvem vnitra České republiky zaregistrováno občanské sdružení „Bohárensko, o.s.“ , které prozatím sídlí na adrese Boharyně č.42.

 


Co chceme

Pokud bychom chtěli stručně pojmenovat náš záměr, tak jím je snaha o posílení iniciativ našich občanů, kteří mohou svou činností pomoci rozvoji obce ve směrech, které jsme si stanovili jako cíle sdružení. Naší velkou snahou je, aby se spoluobčané chopili příležitosti a začali měnit svoji obec praktickými a viditelnými kroky. Například určovat co a jak se bude v jejich obcích dít. Především jsou tím míněny péče o životní prostředí, podpora regionálních zvyklostí, obnova historických a kulturních památek a jejich smysluplné využití ve prospěch obce, zapojení se do spolkového života pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí, včetně spolupráce s ostatními pořadateli, propagace našich obcí, péče o jejich reprezentativní vzhled, a podobně.