„OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BOHÁRENSKO, O.S.“

 

 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

 

 

 

Na základě seznámení se Stanovami Občanského sdružení „Bohárensko, o.s.“ se přihlašuji ke členství v tomto Sdružení a zavazuji se respektovat a všemožně podporovat jeho cíle.

 

 

 

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Bydliště:

 

 

Kontaktní údaje:

Telefon:

Email:

 

Odbor činnosti (profese):

 

 

 

V ..........................................                                     Dne ...........................................................

 

 

 

 

Podpis ...........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................

Občanské sdružení „Bohárensko, o.s.“

 

Sídlo sdružení: Boharyně č.p. 42, 503 23 Boharyně

Email: info@boharensko.cz

www.boharensko.cz