Bioplynová stanice

ZD Kratonohy chtělo v Boharyni vystavět bioplynovou stanici, která by navazovala (rozšiřovala) na současný provoz kravína v Boharyni. Aby zde ZD Kratonohy mohlo vybudovat bioplynovou stanici bylo nejprve nutné, aby zastupitelstvo obce odsouhlasilo změnu územního plánu. Nejprve však musela být vypracována studie vlivu na životní prostředí. Zadavatelem této studie byla Obec Bohayně, za kterou zadání podepsala paní starostka JUDr. Macháčková. Studie se nijak netají tím, že záměrem ZD Kratonohy je vybudování bioplynové stanice. Po vyhotovení této studie mohlo konečně dojít na hlasování o změně územního plánu obce. A zde se dostáváme k velmi zvláštní věci. Většina zastupitelů totiž při hlasování o schválení změny územního plánu vůbec netušila, že skutečným záměrem ZD Kratonohy je vybudování bioplynové stanice. Zastupitelům, a stejně tak i veřejnosti, byl záměr prezentován pouze jako rozšíření stávajícího provozu kravína. O bioplynové stanici nepadlo ani slovo. Zastupitelé také neviděli studii EIA. Proč ? 

Zastupitelé změnu územního plánu odhlasovali a otevřeli tak (nevědomky) ZD Kratonohy cestu k zahájení výstavby bioplnové stanice. Pouhou náhodou objevil jeden občan Boharyně na internetu uveřejněnou studii EIA, kde se o záměru vybudovat bioplynovou stanici jasně píše. Následně se vzedmul odpor většiny obyvatel Boharyně proti výstavbě bioplynové stanice. Většina obyvatel Boharyně dala jasně najevo, že si bioplynovou stanici v Boharyni nepřejí. Zastupitelstvo následně pod talkem veřejnosti vyjádřilo nesouhlas s výstavbou bioplynové stanice.  ZD Kratonohy tak od svého záměru upustil.

Následně se podobná akce odehrála i v Trnavě. Také tady si většina obyvatel bioplynku nepřála. Někteří z nich se o pomoc obrátili i na Bohárensko o.s. Ani tady nakonec záměr neuspěl.