Naše škola dnes

Do naší základní školy dnes chodí celkem 14 dětí. Člověku, který naši školu nezná to může připadat jako zoufale málo, ale my co zdejší školu známe víme, že je to po letech bídy výborná zpráva. A ještě lepší je výhled na nejbližší léta.

ZŠ Boharyně je malotřídní škola, ve které se děti učí od první do páté třídy. Jako taková má stanovený tzv. krajský normativ 10 žáků na školu. Pokud je ve škole žáků méně než 10, pak platy pedagogů musí doplácet obec. A pro obec velikosti Boharyně je to opravdu velký zásah do rozpočtu. Uplynulá léta byla hubená a počty dětí ve škole byly pod limitem a obec platila. Školním rokem 2014/2015 nám však snad začaly lepší časy. Škola je nadlimitní, obec nemusí doplácet platy pedagogů a ze státního rozpočtu přiteče do rozpočtu obce za žákem také více peněz. A výhled na další roky je také optimistický. Škola by se totiž v letech příštích měla pohodlně udržet nad limitem 10 dětí na školu. Ty nejoptimističtější vize dokonce naznačují, že počet dětí ve škole by v roce 2018 mohl dosáhnout čísel okolo 20 žáků. 

JH