Zachyceno v síti

Vztah mezi zřizovatelem školy a ředitelem školy funguje v různých obcích různě. O tom jak to funguje nebo naopak nefunguje jinde se můžeme dočíst na webu. O svých zkušenostech se tu rozepsala i Mgr. Dana Svobodová.

Celá diskuze je zde:

diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=99&t=529

 

"Myslím, že opět je "pes zakopaný" v lidech. Když jsem nastoupila na malotřídku jako ředitelka školy, vše vypadalo ideálně. S panem starostou (bývalým učitelem) velmi rozumná řeč, vždy jsme se domluvili a v rámci finančních možností obce se zvelebovala i škola. Za rok byly volby. Ve volbách zvítězil jiný člověk. Od samého začátku jeho volebního období nastaly problémy. Poplatek na telefon snížil na tolik, že jsem ještě nezvedla sluchátko a musela jsem na "paušál" doplácet ze svého. Nějaké odborné časopisy a noviny (mezi nimi i věstníky) jsou zbytečné - vy musíte vědět všechno, počítače pro žáky (sehnala jsem jako sponzorský dar) - zbytečnost (nám stačily kalkulačky, jim/dětem/ stačí totéž!) Poslední kapkou byl okamžik, kdy přišel do školy kontrolovat třídní knihy a chtěl osobní dokumentaci pracovníků (mzdy, odměny). Zdálo se mu, že učitelé mají vysoké příjmy. Odmítla jsem. Pozvala jsem do školy ČŠI, zpráva byla velmi pozitivní a příznivá ve všech sledovaných oblastech (kromě spolupráce se zřizovatelem). Věta na veřejném zastupitelstvu: I inspekci bych dokázal lehce podplatit! rozhodla. Ze školy jsem téhož školního roku odešla."
Dana Svobodová

 

"Vážená paní Dano,
už jednou jsem zde někde napsala, že jste odvážná.
To, co jste ve škole zažila, je smutné, ale je to dnes dost běžná věc. Alespoň jsem toho názoru.
Myslím, že existuje málo lidí, kteří by se zachovali jako Vy.
Přemýšlím, jestli někoho takového znám. :?
Doufám, že ano. :P
"

Petra Stan

 

"Milá Petro,
bohužel to dnes funguje tak, že někteří starostové se považují za odborníky ve všem, tudíž i v oblasti školství.. Ale ať se stále netrefuji. Znám hodně starostů, kteří mají snahu komunikovat, poradit se s ředitelem, domluvit se na společných postupech. Opravdu, je to jen v lidech! A nyní k Vaší otázce. Pravomoci obcí jsou dány zákonem o obcích (č. 128/2000 Sb.,) a školským zákonem (č. 561/2004 Sb.). Mezi ty základní kompetence obce patří např. vydává zřizovací listinu a rozhoduje o jejich změnách (např. slučování MŠ a ZŠ - obrovská vlna tuším v roce 2002-2003???). Jmenuje a odvolává ředitele školy a určuje mu plat, schvaluje rozpočet školy, jmenuje a odvolává členy školské rady... :evil:
A to financování se pokusím velmi zjednodušeně. Financování je tzv. vícezdrojové. Finance na mzdy zaměstnanců (pedagogických a provozních) dostává škola ze státního rozpočtu, přerozdělením na krajském úřadu formou nastavených krajských normativů (každý kraj, jiný mrav a jiné potřeby). Obec ze svého rozpočtu přispívá na provoz škol, které zřizuje. Poslední zdroj jsou granty, sponzoring, dary... Takto to funguje, když škola nemá potíže s počty žáků. V případě, že se dostane pod limit (výjimka z počtu žáků), zřizovatel - obec - musí přispívat i na mzdy zaměstnanců. Tento podíl mu opět vypočítá krajský úřad (ten také pošle škole méně peněz na mzdy - obec nechť doplácí). Proto jsou málotřídky neustále v "ohrožení". Mohou se totiž lehce dostat do situace, kdy obec nemůže ze svého rozpočtu uvolnit tolik finančních prostředků a škola zaniká....Snad jako náhled do problematiky postačí.... :o
Hezký večer, či noc a příjemné probuzení do nového dne... :lol:"
Dana