Pseudobroblém: Provoz MŠ o prázdninách

A je to tu zas. Když problémy nejsou je potřeba je vytvořit. Tak zřejmě uvažuje paní starostka a někteří spříznění zastupitelé. Jak jinak si vysvětlit vznik pseudoproblému s názvem "Provoz MŠ v době práznin" ?

 

Prázdninový provoz v MŠ Boharyně má již léta stejný rytmus. MŠ je v provozu první týden v červenci a poslední týden v srpnu. Tak to chodí a chodilo léta letoucí. A problém s tím nikdy nebyl.  A najednou je. Opravdu je ? Kde se ten problém vzal a o co v něm jde ?

Pro rodiče dětí z MŠ by bylo ideální, kdyby provoz MŠ o prázdninách nebyl přerušen vůbec. Jedině tak by bylo možné vyhovět všem. Jenže to je možné ve velké školce, kde je dostatek pedagogického personálu, který se v průběhu prázdnin ve školce vystřídá. V MŠ Boharyně máme pouze 2 učitelky a ty musí v průběhu prázdnin čerpat řádnou dovolenou. Reálně je ted ymožné zajistit provoz MŠ jen v průběhu 2 týdnů v průběhu prázdnin. Člověk, který zná a chápe situaci v MŠ Boharyně musí tento fakt akceptovat. Bavit se můžeme o tom, zda tyto 2 týdny provozu musí byýt rozloženy právě takto a ne jinak. Jenže umíte si fakticky tuto debatu představit ? Já bohužel ano. Jednomu vyhobvuje současný stav. Jiný by byl raději, kdyby byla MŠ v provozu 2 týdny na začátku prázdnin a další zase 2 týdny na konci. V MŠ máme 25 dětí tedy potencionálně 25 různých názorů a různých požadavků.

Podle vyhlášky O předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. § 3 odst. 1) stanoví rozsah přerušení ředitel MŠ (v našem případě ředitelka ZŠ a MŠ). O termínu přerušení provozu je ředitelka povinna informovat rodiče na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Ředitelka ZŠ a MŠ postupovala přesně podle vyhlášky. Přesto to některým zastupitelům není dost dobré a chtějí vyvolat problém.

Obrázek si můžeme udělat například ze slov pana Melichara:

"Dle mých informací, nejsou někteří rodiče spokojeni s délkou přerušení provozu v MŠ. Prostě to bylo oznámeno bez jakékoliv konzultace s nimi. Ale jak píše paní ředitelka není to nutné(samozřejmě dle zákona, jak jinak). Samozřejmě si nikdo z nich stěžovat nebude, sklopí hlavu a ono to nějak dopadne. Zkrátka nechtějí mít problémy s tiskovými mluvčími paní ředitelky."

Ředitelka MŠ ani školská rada nezaznamenali ze strany rodičů žádný projev nespokojenosti s délkou přerušení provozu v MŠ. O přerušení provozu MŠ rozhoduje dle zákona ředitelka MŠ, nikoliv pan Melichar, nikoliv starostka obce ani zastupitelstvo obce. Obracet se s podobnými stížnostmi na pana Melichara určitě není cesta k řešení situace, ale je to jistě dobrá příležitost jak vyrobit pseudoproblém.