Školní družina omezuje provoz

V roce 2014/2015 byl provoz školní družiny prodloužen o 1 hodinu denně oproti předchozímu stavu. Toto vylepšení podmínek pro žáky naší školy a jejich rodiče schválilo tehdejší zastupitelstvo obce v srpnu 2014. Pro obec to zároveň znamenalo, že bude doplácet mzdu učitelky ve školní družině, kterou nepokryjí peníze z kraje. Na podzim proběhly volby do obecního zastupitelstva a část zastupitelů se obměnila. Hned na počátku roku 2015 toto nové obecní zastupitelstvo začalo řešit financování školní družiny.  A vznikl zásadní problém. Kdosi vyslovil naprosto chybnou myšlenku, že se předchozí obecní zastupitelstvo zavázalo proplácet 1 hodinu školní družiny denně. Většina zastupitelů tuto chybnou tezi přejala. Jenže toto tvrzení je naprosto chybné. Obec se zavázala dofinancovat mzdu družinářky nad rámec tzv. krajského normativu nikolov hradit 1 hodinu družiny navíc ! A tak se zastupitelé dožadovali vyčíslení 1 hodiny platu družinářky a čísla, která dodávala paní ředitelka stále neseděla a neseděla. No bodejť by čísla seděla, když jeden mluvil o voze a druhý o koze. A jak se tak nemohlo zastupitelstvo s paní ředitelkou dohodnout a každý si říkal to svoje, skončil školní rok 2014/2015 a pomalu se přiblížil nový školní rok. Z tohoto důvodu zastupitelé rozhodli, že nadále nebudou financovat prodloužený provoz družiny resp. nebudou nadále poskytovat žádné finanční prostředky pro doplacení mzdy družinářky. A tak máme od letošního roku školní družinu s běžnou (neprodlouženou) otevírací dobou. Rodiče dětí z toho zrovna nadšení nejsou. Pro školu, která musí bojovat o každého žáka to také není dobrá zpráva.